Test Mode Form

This Form is in Test Mode

This form is not ready to process live transactions.

YOUR TRANSACTION DATA WILL NOT BE SAVED.

*** If you feel you are getting this message in error, please check
with the administrator of the site that sent you to this form. ***

Standardowa Rejestracja na Weekend „Wędrówka w Męskość”

Oraz Wniosek o Przyznanie Pomocy Finansowej

25-27 października, 2018

W pobliżu Katowic

Warunki przyznania pomocy finansowej:
Dostępność i ilość uczestników, którzy będą mogli skorzystać ze sponsorowania lub planów ratalnych jest uzależniona od:

(1) twojej sytuacji finansowej

(2) twojego zaangażowania w proces wzrastania

(3) dostępnych darowizn, które zostały przekazane na rzecz sponsorowania uczestnictwa osób w danym weekendzie „Wędrówka w Męskość”

Zaliczka i Wniosek są obowiązkowe
Musisz wpłacić zaliczkę w kwocie co najmniej US$200 (około 180€ lub 765 zł) i wypełnić poniższy wniosek, aby twoje zgłoszenie mogłoby być rozpatrywane.

Jeśli NIE otrzymasz wystarczającego wsparcia finansowego i z tego powodu będziesz musiał zrezygnować, to wpłacona zaliczka zostanie ci zwrócona w całości.

Jeśli nie możesz sobie pozwolić na wpłacenie pełnej kwoty zaliczki, to wpłać tyle ile możesz i wypełnij poniższy wniosek.

Kwota pomocy finansowej
Pomoc finansowa wynosi co najmniej $100US (około 90€ lub 385 zł) i nie więcej niż $290 (około 260€ lub 1,110 zł). Pełna opłata za uczestnictwo w weekendzie „Wędrówka w Męskość” wynosi $490 (około 440€ lub 1,880 zł), a więc będziesz musiał zapłacić co najmniej $200 (około 180€ lub 765 zł) lub więcej.

Plany Ratalne
Plan ratalny może zostać ci przyznany zamiast - lub w połączeniu z - częściowym sponsorowaniem. W takim przypadku pomożemy Ci skonfigurować wstępnie zaplanowane płatności online w wysokości około 50 USD miesięcznie.

Czy zwrot wpłaty jest możliwy?
Opłata rejestracyjna podlega pełnemu zwrotowi w sytuacji, jeżeli zrezygnujesz nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem wybranego przez ciebie weekendu Wędrówka w Męskość. 

Jeśli zrezygnujesz później (niż 30 dni przed rozpoczęciem weekendu), to zaliczka w wysokości $200 NIE zostanie ci zwrócona. 

Jeśli zrezygnujesz na 10 dni przed rozpoczęciem weekendu lub później, to zarówno zaliczka jak i pozostałe opłaty rejestracyjne NIE zostaną ci zwrócone. 

Żadne inne zwroty nie będą miały miejsca, za wyjątkiem szczególnych sytuacji, rozpatrzonych na drodze wyjątku osobiście przez dyrektora.

$200
Wcześniej dokonałem już wpłaty zaliczki LUB wpłacam więcej niż $200, ale mniej niż $490 w formie zaliczki LUB płacę mniej niż $200 ponieważ nie stać mnie na zapłacenie pełnej kwoty zaliczki w tym momencie Darowizna na rzecz pokrycia kosztów uczestnictwa innej osoby
O jaki rodzaj pomocy finansowej się starasz?
(Jeżeli nie potrzebujesz pomocy finansowej, cofnij się proszę do poprzedniej strony)
Jeśli nie zostanie przyznana ci pomoc finansowa, to czy sądzisz, że mimo to weźmiesz udział w weekendzie, czy się z niego wycofasz i zwrócisz się o zwrot wpłaconej zaliczki?
Adres, na który są wysyłane wyciągi z twojej karty kredytowej
(Miasto)
(Województwo)
(Kod pocztowy)
(Państwo)
Potwierdzenie dokonania wpłaty zostanie wysłane na podany adres mailowy
MM/DD/RRRR
Pytania dotyczące Pomocy Finansowej:
Musisz podać nam uśrednioną kwotę ażebyśmy mogli rozważyć twoje podanie.
Jakie osobiste czynniki finansowe, które komisja do przyznawania pomocy finansowej powinna rozważyć w twoim przypadku (zwłaszcza jeśli Brothers Road otrzyma więcej wniosków, niż ma dostępnych środków)?
Opisz proszę twoje koszty podróży i inne koszty związane z dojazdem na weekend „Wędrówka w Męskość”
Opisz proszę swoje zaangażowanie w proces przezwyciężania niechcianego pociągu do tej samej płci. Co cię motywuje? Czy poważnie podejmujesz wysiłki w celu dokonania się zmiany? Itd.
Czy jest ktoś, kto może rekomendować cię do przyznania ci pomocy finansowej? (Zwłaszcza osoby, które są znane organizacji People Can Change – mężczyźni którzy brali udział we wcześniejszych weekendach, terapeuci, liderzy wspólnot religijnych, itd.)
Jeśli tak, to podaj nam dane kontaktowe do tej osoby.
Czy spodziewasz się, że w przeciągu najbliższych dwóch lat będziesz mógł wpłacić darowiznę na konto funduszu?
Dodatkowe Informacje:
Czy możemy wysłać ci na podany powyżej adres mailowy dalsze informacje i wskazówki?
Jeśli odpowiedziałeś NIE na powyższe pytanie, to podaj inny sposób kontaktowania się z tobą.
MCzy możemy się kontaktować telefonicznie z tobą na podany powyżej numer telefonu (zawsze staramy się najpierw kontaktować drogą mailową)?
Jeśli odpowiedziałeś NIE na powyższe pytanie, to podaj inny sposób kontaktowania się z tobą.
Jeśli tak, to napisz jaka to była diagnoza i wyjaśnij w jaki sposób sobie z nią radzisz lub jak jest ona leczona. Napisz w polu „Diagnoza”
Lub wpisz: nie dotyczy.
If yJeśli tak, wyjaśnij poniżej zwracając uwagę jakie było ich nasilenie i kiedy ostatnio.
Lub wpisz: nie dotyczy.
Czy znasz kogoś, kto jest znany organizacji Brothers Road kto może za ciebie poręczyć i zweryfikować, że podane przez ciebie informację są prawdziwe i że masz uczciwe zamiary chcąc wziąć udział w weekendzie Wędrówka w Męskość? Jeśli tak, to wpisz imię tej osoby w polu powyżej lub wpisz „nie dotyczy”.
(Uwagi lub pytania)
Informacje dotyczące płatności:

VisaMasterCard

Powered by Acceptiva